ЗАПОРОЖЦІ У КОРОЛЯ – Степан Руданський (1834-1873)

Українська література 6 клас

КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

Степан Руданський (1834-1873)

ЗАПОРОЖЦІ У КОРОЛЯ

Приїхали запорожці,

Короля вітають,

Король просить їх сідати,

Козаки сідають.

Сидять собі. В них жупани

Все кармазинові1,

І самі такі храбренні2,

Вуса прездорові.

Задивились на ті вуса

Ляхи-мосціпани3.

1 Кармазиновий – виготовлений з дорогої тканини – кармазину. 2 Храбренный – дуже хоробрий. 3 Ляхи-мосціпани – так українці у давнину називали поляків.

“Що б їм, – кажуть, – дати їсти?

Дамо їм сметани!”

Поставили їм сметани,

Їсти припрошають4,

Але наші запорожці

Разом відмовляють:

“Славная у вас сметана…

Тілько вибачайте,

А перше нам, запорожцям,

Щільник5 меду дайте!”

Дали й меду запорожцям…

Вони як поїли,

Так ті вуса прездорові

Вгору й завертіли.

Тоді й кажуть королеві:

“А що, ясний пане!

Нехай тепер запорожцям

Подають сметани!”

4 Припрошати – припрошувати, пригощати. 5Щільніш – стільник, спеціальна воскова пластина у вулику, на якій збирається мед.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Прочитайте виразно співомовку “Запорожці у короля”. Якими ви уявляєте запорозьких козаків, що прийшли в гості до короля? 2. З якою метою ляхи-мосціпани запропонували запорожцям сметану? 3. Чому запорожці спочатку відмовилися їсти сметану, а попросили меду? 4. Що засвідчує веселу вдачу запорожців?

Вправи і завдання

1. Із тексту співомовки “Запорожці у короля” випишіть прикметники, які характеризують запорожців. Поясніть їх значення, доберіть синоніми.

2. Проаналізуйте дієслівні форми, які вживаються у тексті цієї співомовки: приїхали, встають, просять сідати, сидять собі, задивились, дати їсти, вибачайте, нехай подають.

3. Розіграйте сценку за змістом співомовки “Козак і король”, визначивши з класу трьох учасників: ведучого, козака і короля.ЗАПОРОЖЦІ У КОРОЛЯ – Степан Руданський (1834-1873)