Всесвітня (або світова) література

Всесвітня (або світова) література – сукупність усіх національних літератур. Основний зміст поняття, яке було запропоновано Й. В. Гете, літературний процес як органічна єдність, взятий в історичному плині.Всесвітня (або світова) література