Туюг

Туюг – у поезії тюркомовних народів – подібний до рубаї вірш з омонімічними та каламбурними римами й редифом за схемою: ааба. В українській версифікації з’являється надзвичайно рідко:

Я довго жив у яворів, а

Аж поки й сам у яворів – а

Мій корінь тягне воду відань, б

Яку жене уяви рів (М. Мірошниченко). аТуюг