Сценарій

Сценарій (італ. scenario, від лат. scaena – сцена) – предметно-зображальна і композиційна основа сценічної вистави чи кінострічки, передана у формі скороченого викладу або максимально деталізована; в останньому випадку сценарій набуває драматургічної форми, де з прямою мовою персонажів вільно взаємодіють зображально-розповідні вставки, ремарки тощо. Форму С. мали комедії К. Гоцці, що наслідували традиції імпровізаційного театру масок. У XX ст. набули широкого поширення режисерські С, що містять інтонацій-но-жестову та просторову конкретизацію тексту драми (режисерська партитура у термінології МХАТу); обростаючи численними розгорнутими ремарками, деякі п’єси зближуються з режисерськими С. (Б. Брехт, Т. Вільямс, М. Куліш, А. Міллер, О. Вампілов). Поетика С. зумовила природу інсценізацій недраматичних творів у театрі і кіно (див.: ).Сценарій