Роман у віршах

Роман у віршах – різновид ліро-епічного (змішаного) жанру, у якому поєднані особливості і ліричного, і епічного зображень, що веде до багатоплановості художнього світу. Межує з драматичною поемою, віршованою повістю. Поширення набув у XIX-XX ст. Зразки роману у віршах: “Дон Жуан” Дж. Байрона, “Євгеній Онєгін” О. Пушкіна, “Марина” М. Рильского, “Маруся Чурай” Л. Костенко.


Роман у віршах