Протеса

Протеса (фp. prothese – додавання, приєднання) – долучення певного голосного, найчастіше “і” до приголосного, зумовлене не лише притаманною українській мові милозвучністю, а й вимогами віршового розміру:

Ще як руку притулив К серцю ік свому

(П. Тичина).Протеса