Пастелій Іван

Пастелій Іван – педагог, історик, літератор і громадський діяч.

Після навчання працював викладачем у Мукачівській богословській школі, а також священиком.

З його історичних робіт виявлено “Історію Мукачівської єпархії” (додаток до праці М. Лучкая “Історія карпаторусів”) та “Про походження русинів”. У цих працях (зокрема другій) велика кількість матеріалу стосується історії закарпатських лемків. З художніх творів відомий сатиричний вірш “Піснь пастиря душевного”, написаний народною лемківською говіркою. Тут перші букви кожної із строф складають прізвище автора.

Творчість І. Пастелія позитивно оцінив Іван Франко в праці “Карпаторуське письменство”, назвавши Пастелія “чоловіком вільнодумним”.


Пастелій Іван