Нота бене

Нота бене (лат. not a bene – зверни увагу, зазнач) – помітка на книзі, рукописі, документі біля слів, на які слід звернути особливу увагу. Символом Н. б. є латинські букви NB та їх зрощений варіант (N3).


Нота бене