Синоніми до слів на літеру У

УБИВАТИ забивати, умертвляти, угроблювати, разити, (карати) страчувати, (худобу) бити, (свиней) різати, колоти// віку скорочувати, зводити в могилу, зводити зі світу. УБИВСТВО страта, душогубство, (рідних, однодумців) братовбивство, (дітей) дітовбивство, (масове знищення

Українські синоніми на літеру Є

ЄВАНГЕЛІЄ Життя Христа, Христове вчення, християнська доктрина; кодекс, програма, Біблія. ЄВШАН-ЗІЛЛЯ степовий полин; приворот. ЄГИПЕТСЬКИЙ з Єгипту; (- працю) тяжкий, виснажливий; (раб) безправний; (- темряву) безпросвітній. ЄГЕР мисливець, ловець; (у

Відповіді на білет № 21 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Доведіть, що образ Гамлета у трагедії Вільяма Шекспіра є втіленням ренесансних ідеалів. Основною ідеєю Відродження стала ідея гуманізму, людяності, тобто цінності кожної людини, кожного людського життя самого по собі.

Синоніми до слів на літеру К

КАБАЛА (залежність) кормига, рабство, ярмо, неволя, кайдани, поневолення; (містичні уявлення) кабалістика. КАБАН, кнур; (дикий), вепр, г. дик; &; кабанець, кабанище, кабанюга. КАБІНА будка, кімнатка, (на судні) каюта; (радиста) рубка. КАБІНЕТ(кімната)

Українські фразеологізми на літеру “У”

Не убавиться – хто-небудь нічого не втратить; нічого не станеться з ким-небудь; Убивати двох зайців – домагатися одночасного здійснення двох різних справ; Хоч убий (убийте) – уживається для вираження неможливості

Відповіді на білет № 4 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Дайте характеристику гомерівського епосу як енциклопедії життя стародавніх греків Легендарний античний поет Гомер створив дві поеми – “Іліаду” та “Одисею”. Ці твори є не тільки взірцями героїчного міфологічного епосу,

Відповіді на білет № 7 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Охарактеризуйте Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури. Коран – святе письмо мусульман, сакральна книга ісламської религії. За канонами ісламу, це божественне одкровення, дане богом Аллахом всім юдям, а

Українські синоніми на літеру Д

ДАВАТИ віддавати, (скрито) сунути. ДАВИТИ надавлювати, тиснути, (про взуття) стискати, муляти, мулити, (фізично когось) душити, придушувати кого, що, тіснити, (щоб витиснути сік) чавити, (щоб зробити плоским) плющити, сплющувати. ДАВНИНА (минулі

Твір-розповідь про весну

1 варіант Коли надворі зимно та сумно, одразу згадується весна. Так хочеться, щоб сонечко світило довше, а надворі ставало дедалі тепліше. Весна завжди асоціюється з початком тепла та ніби підготовкою

Синоніми до слів на літеру С

САДИБА оселя, двір, дворище, діал. обійстя. САЛО (витоплене) смалець, діал. солонина, (овече, коров’яче) лій. САМІТНІЙ одинокий, самотній; (про людину) безрідний, безсімейний. САМІТНИК відлюдник, пустельник, пустинник, аскет, скитник, печерник. САМОВРЯДУВАННЯ) автономія.

Українські фразеологізми на літеру “Ж”

Жаба пить (цицьки, циці) дасть – хто-небудь утопиться або загине, потрапивши в незвичайні умови; кому-небудь буде дуже важко і складно, хто-небудь не зможе добитися чогось; Холодна жаба сидить під серцем

Відповіді на білет № 10 ДПА-2012 9 клас

1. Розкрийте особливості художнього відображення морально-етичного вчення Ісуса Христа в Новому Заповіті. Гуманістичне вчення Ісуса Христа лягло в основу Нового Заповіту Біблії. Воно мало величезне значення для виховання моральних цінностей

Українські синоніми на літеру Ж

ЖАБУРИННЯ (зелене) баговиння, водорості, твань; (на гнилій воді) слиз. ЖАДАНИЙ (гість) бажаний, пожаданий; (день) довгожданий, жданий, сподіваний; (- жінку) ЗВАБЛИВИЙ, знадливий, знадний. ЖАДАТИ (чого) бажати, хотіти, мріяти про, у сні

Українські фразеологізми на літеру “Щ”

Щасти доле (боже) кому – усталена форма прощання з побажанням щастя, успіхів у житті, праці; Хай (нехай) вам щастить – усталена форма побажання успіхів у чому-небудь; На щастя чиє, кого

Твір-розповідь про оберіг 4 клас

1 варіант Людина завжди боїться того, що їй не підвладно. Природа, майбутнє – все вселяє в неї страх. Щоб почувати себе у безпеці, людина надає певним речам або діям властивості

Відповіді на білет № 9 ДПА-2012 9 клас

1. Проаналізуйте роль пісень у п’єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка”. П’єса Івана Котляревського “Наталка Полтавка” наповнена українськими народними піснями. Автор мав на меті створити народний твір для народу. Його герої

Що таке фразеологізми та навіщо вони нам

Фразеологізмами називають особливі стійкі словосполучення, які мають усталену (незмінну) форму та означають одне поняття, подібно до слова. Наприклад, слово “втекти” має значення “швидко рухатися бігом звідкись”. І таке ж саме

Білет № 4 ДПА-2012 9 клас

1. Назвіть найвидатніших представників українського бароко та визначте основні риси цього літературного стилю. Українська барокова література виникла на рубежі XVI-XVII століть. Вона була першою західноєвропейською за походженням літературною течією в

Приголосні звуки української мови та їх вимова

Творення приголосних звуків Приголосні звуки утворюються за допомогою шуму та голосу. Залежно від співвідношення шуму та голосу приголосні поділяються на: А) сонорні (переважає голос) [в], [м], [л], [н], [р], [й];

Синоніми до слів на літеру Р

РАБ невільник, перен. (хто по-рабськи кориться комусь) плазун, підніжок. РАБИНЯ раба, невільниця. РАЗОМ вкупі, гуртом, громадою, спільно, сукупно. РАЗЮЧИЙ убивчий, вбивчий, нищівний, (з разючим ударом) знищувальний; перен. (про критику) вражаючий.

Відповіді на білет № 8 ДПА-2012 9 клас

1. Визначте жанрові особливості поеми І. Котляревського “Енеїда”. Поема “Енеїда” І. П. Котляревського – це видатне явище української літератури, вона розпочала новий етап в літературнім процесі, вперше ввела просту, “низьку”

Правопис великої літери

З великої літери пишуться всі слова: 1. Усі слова в прізвищах, іменах та по-батькові та прізвиська людей, назвах міфологічних істот, казкових персонажів, кличках тварин: Іваненко Сергій Степанович, Людвіг Ван Бетховен,

Українські фразеологізми на літеру “Ц”

Велике цабе – поважна особа, яка займає високу посаду або має велику вагу, великий вплив у суспільстві, в якомусь колектив; Невелике цабе – особа, що не займає високої посади, не

Текст-розповідь про слона

Варіант 1 Слон – величезна тварина, з товстими, наче стовбур дерева, ногами, великими пласкими вухами, довгим хоботом та маленьким хвостом. Він сірого кольору. Шкіра у слона вся в зморшках. Я

Текст диктанту з української мови “Урочище”

Марися вільно розкинулась у траві. Задивилася на завислі кетяги акації. Пахнуть вони густо, медово. Бджоли гудуть, обліплюють біло-рожевий цвіт, – десь, видно, здалека прилітають за нектаром. Десь із глибини урочища

Розповідь про Україну для дітей – ДПА 4 клас

Україна є найбільшою країною Європи. Раніше Україна входила до складу інших держав, але більше двадцяти років тому наша країна здобула незалежність. Наша країна омивається Чорним та Азовським морями. Також вона

Українські фразеологізми на літеру “М”

Мабуть та нехай – уживається для вираження нерішучості, невпевненості, зайвої обережності і т. ін.; невідомо; можливо; Маг і чародій (чарівник, заст. чудодій), жарт – людина, яка робить щось дуже легко,

Синоніми до слів на літеру Ю

ЮВЕЛІР золотар, срібляр, кн. майстер золотих справ; філігранний майстер, майстер тонких /витончених/ робіт. ЮВЕЛІРНИЙ золотарський; (виріб) філігранний, тонко /майстерно, витончено, філігранно виконаний. ЮВІЛЕЙ роковини. ЮВІЛЯР ювілянт, ювілят, іменинник. ЮНАК підліток,

Відповіді на білет № 12 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Охарактеризуйте Відродження як історичну і культурну добу (хронологічні межі, значення терміна, найвидатніші представники). Історична та культурна доба Відродження розпочинається у 14 столітті в Італії та завершується у 17-му столітті,

Подвоєння та подовження приголосних в українській мові

Подвоєння приголосних 1. Подвоєння приголосних виникає внаслідок збігу однакових приголосних на межі морфем та у складноскорочених словах: беззахисний, туманний, юннат. 2. Подвоєння приголосних відбувається у прикметниках із суфіксами – енн-,

Відповіді на білет № 11 ДПА-2012 9 клас

1. Назвіть і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів). Афоризм – це лаконічний вислів, що виражає глибоку узагальнену думку. Творчість Григорія Сковороди пересипана афоризмами, неначе перлами. Це свідчить

Відповіді на білет № 13 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Розкрийте духовний і моральний сенс подорожі героя в потойбічний світ у “Божественній комедії” Данте. У славетній “Божественній комедії” поет Данте змалював подорож самого себе у потойбічному світі. Твір базується

Розповідь про вулицю, на якій я живу (5-7 речень)

Моя вулиця 1. Я живу на тихій вузькій вуличці, яка називається провулок Зелений. Вона тягнеться вбік від шумного проспекту, тому з мого двора видно дахи багатоповерхових будинків. Навесні та влітку

Синоніми до слів на літеру Щ

ЩАДИТИ ощаджувати, жаліти, милувати, (виявляти турботу) оберігати. ЩАСЛИВИЙ таланливий, удачливий, везучий, (блаженства) блаженний, (достатку, задоволення) радісний, безхмарний, незатьмарений, (приносить задоволення) прекрасний// родився в сорочці, родився під щасливою зіркою. ЩАСТИТИ таланити,

Правопис м’якого знака

Якщо в українській літературній вимові приголосний звучить твердо, то м’який знак не ставиться. Якщо ж приголосний вимовляється м’яко перед іншим приголосним, то м’який знак може писатися чи ні. М’який знак

Відповіді на білет № 2 дпа-2013 9 клас “Світова література”

1. Назвіть найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. Охарактеризуйте один з них на вибір Найвідомішими циклами давньогрецьких міфів є троянський цикл, фіванський цикл, а також цикл міфів про аргонавтів. Троянський цикл розповідає

Українські фразеологізми на літеру “Р”

Рада в раду – спільно обговоривши які-небудь питання, що-небудь; Не радий – незалежно від бажання, всупереч усьому; З якої радості – чому, з якої причини, для чого; Раз за разом

Твір “Осінній дощ” (3 варіанти)

1. Восени дощить дуже часто. Мені подобається легкий осінній дощ, коли погода ще тепла, а дерева не поскидали листя. Тоді він змиває пил з доріг та робить осінні барви ще

Синоніми до слів на літеру Я

ЯВИЩЕ факт, подія. ЯВНИЙ неприхований, видимий, очевидний. ЯВНО відкрито, очевидно. ЯДРО основа, кістяк, осередок, серцевина, стрижень. ЯЄЧНЯ розм. яєчниця, смаженя, смажениця, (з борошном і молоком) омлет, пряженя, діал. мацька. ЯКИЙСЬ

Твір-опис чорнобривців 4 клас

1 варіант Українці споконвіку любили землю і природу. Тому й не дивно, що квіти в українського народу викликали особливу любов та повагу. Не було жодної хатинки, де б не росли

Відповіді на білет № 18 ДПА-2012 9 клас

1. Розкрийте значення алегоричних образів байок Г. Сковороди. Григорій Сковорода став першим українським байкарем, створивши тридцять алегоричних байок. Алегоричних, тому що головна абстрактна ідея передається за допомогою яскравої образності. Мова