Інтермедія

Інтермедія (лат – intermedius – проміжний, середній) – невеличкий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави. В європейському театрі пережила кілька видозмін – від коментувань дияволом і Богом попередньої дії, інтерпретацій античних сюжетів до музичних і танцювальних номерів (інтерлюдій). В українській драматургії XVII-XVIII ст., де в основному експлуатувалися старо – та новозавітні сюжети, які не давали можливості адекватно й оперативно реагувати на тодішні суспільно-політичні події, І. віддзеркалювала дійсність, починаючи з XVII ст..: зафіксовано міжнаціональні стосунки, конфесійні проблеми тощо. Збереглося понад 50 L, зокрема Митрофана довгалевського та Георгія Кониського. І. лягли в основу української побутової драми, комедії. Вплив І. відчутний у творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, М. Старицького та ін.


Інтермедія

«