Дія акт драматичного твору

Дія – акт драматичного твору (див.: ), перебіг подій у художньому творі, через які розкривається конфлікт, сюжетні колізії, риси характеру певного персонажа, дійової особи чи ліричного героя. Представники різних стилів по-різному ставляться до Д., особливо її абсолютизують класицисти, які, спираючись на своє тлумачення аристотелівської вимоги єдності Д. у творі, тобто внутрішньої взаємозумовленості та взаємозв’язку зображуваних подій, канонізували її.Дія акт драматичного твору