Центон

Центон (від лат. cento – клаптевий одяг) – стилістичний прийом, який полягає в уведенні до основного тексту певного автора фрагментів із творів інших авторів без посилання на них. Такими видаються поезії Юрія Клена, засвідчуючи культурологічну основу та глибоку інтелектуальну пристрасть в естетичному переосмисленні мистецьких явищ, духовного багатства української та світової літератури. Так, в епопеї “Попіл імперій” Юрій Клен наводить рядки із сонета М. Зерова “Pro domo” (“Леконт де Ліль. Ередія стежки… “), М. драй-Хмари – сонет “Лебеді” (“Я був один із лебедів… “), Олега Ольжича – вірш “Був же вік золотий… ” та ін. Ц. відмінний від ремінісценції тим, що у ній вбачається перегук мотивів незалежно від ліричного сюжету, так само і від цитати, коли чітко зазначається першоджерело.


Центон