Альтернанс

Альтернанс (лат. alterno – чергуюсь) – правила чергування окситонних, парокситонних, дактилічних рим у досить складних строфічних формах (сонет, секстина, октава, терцина і т. п.).


Альтернанс